BYGGLOV

BYGGLOV


 

Bygglov behöver du oftast om du vill bygga ett nytt hus, bygga till ditt hus eller göra vissa ändringar. Vi tar på oss ansvaret att utföra projekteringen från skisstadiet och utveckla det till bygglovshandlingar,
förfrågningsunderlag och arbetshandlingar fram till färdig byggnad. Vi erbjuder dig projektering av såväl arkitektritningar, konstruktionslösningar, elinstallationer mm. med tillhörande beskrivningar.

Vi på KM Living Construction AB projekterar gärna såväl nybyggnation som ombyggnation, underhåll, tillbyggnad och reparationer. Genom att vi integrerar våra olika kompetensområden i projekten har slutprodukten alla förutsättningar att bli en väl fungerande helhet. Vår målsättning är att åstadkomma lösningar som ger god funktion, god ekonomi såväl i produktionsskedet som i driftsskedet samt att byggnaden får en utformning som är estetiskt tilltalande.

Vill du veta mer så kontakta oss gärna.

bygglov

 

 Du kan även besöka boverkets hemsida för mer information